MARKNADEN VI BETJÄNAR

 

Deponi gasutvinning Biogas

Vakuum Avvattning)

Flotation
 Förbränning under vatten (T.ex. för matlagning och annat)
Pneumatisk Transport
Central Dammsugning
Vakuum transport
Elektrolytisk ytbehandling, omrörning i tank
Förbränning: Ugnar med fluidiserad bädd
Rening av avloppsvatten
Galvanisering, Luft för torka bort överflödig zink
Svavelåtervinning Avsvavling
Kimrök
Ugnar i smältverk och raffinaderier 
Rökgas avsvavling FGD
Glashärdning 
Fluidisering
Asfalt oxidering
Jäsnings process
Filterkaka avvattning
Torkning av metallband och icke-metallband
Luftknivar
LNG plants (Naturgas) 
Pappersdamm och skärknivar
Zink beläggning
Renrum och superrenrum
Centralt dammsugningssystemför mer än 1100 applikationer
Papper avvattning
Textil och matta avvattning
Kylning och uppvärmning
Förkomprimering (supercharging)
Tryckhöjning gas (Gas boosting)
Process luft 
Avluftning
Quinching
Luftridåer
Luftkuddar 
Luftprovtagning
Metall och plast extrudering
Fiskdammar och luftning av tankar för vattenbruk
Utsug av korrosiva gaser
Bio-gas återvinning
Metan borttagning och rening av jord
Rötgas 
Förbränningsprocesser
Marksupportutrustning för Militära flygplan
Vakuum fasthållning 
Avlägsning av ånga
Etc...