Flerstegs centrifugalfläktar och vakuum alstrare:

Som ibland kallas pumpar, centrifugalmaskiner, kompresssorer, vakuumalstrare, blåsmaskiner är robust konstruerade och kan beskrivas på följande sätt:

 

HÖLJE

Beroende på modell är inlopp, utlopp och de mellanliggande sektionerna tilverkade av gjutjärn eller aluminium. För att nå upp till höga tryck är det möjligt att ändra antalet steg upp till 10 på de mindre maskinerna och 7 steg på de större. Monteringen är gjord genom att stapla gjutna sektioner och spänna ihop dem med gängade stålstänger. Inlopp och utlopp monteras normalt vertikalt, men vid behov kan de orienteras i andra riktningar. Tätning av varje steg görs via ett labyrintsystem. För at tillmötesgå krav i vissa applikationer kan de inre ytorna beläggas med speciella material.

ROTOR:

Rotorn består av en stålaxel med distanser och fläkthjulen låses mot axeln. Fläkthjulen tillverkas antingen i gjuten aluminium eller så tillverkas de genom nitning. Varje fläkthjul är statiskt och dynamiskt balanserat för att vibrationer i drift ska vara mindre än 4,5mm/s. Olika typer av fläkthjul är tillgängliga (radiella eller bakåtböjda) för att på bästa verkningsgrad komma nära driftpunkten.

LAGERHUSEN:

Lagren är monterade i gjutna lagerhus. Lagerhusen sitter ordentligt fast i in och utloppshöljet. De är lått åtkomliga för rutinunderhåll utan att montera isär andra delar. Lagren är enda kontaktpunkten mellan rotor och stator i maskinen. Tätningen av lagren sker med grafitringar beroende på applikation. Tätning med grafitringar minskar läckaget betydligt. Det är möjligt att ha trycksatt gastätning mellan grafitringarna.